• info@demos.mn
  • (976) 7700-1206

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Зон Олны нам нь Монгол улсын онцлогт тулгуурласан тогтвортой хөгжлийн гарцыг тодорхойлж, оюунлаг, эрүүл чийрэг, эрх чөлөөт, чинээлэг ард олонтой Монгол улсыг бий болгохын төлөө, Неоконсерватив /Нэн шинэ уламжлал/ үзэл баримтлалыг улс төрийн чиг баримжаагаа болгоно.

ТАТАЖ АВАХ